Er zijn verschillende partijen die er voor zorgen dat de gewasbeschermingsmiddelen veilig zijn en goed worden toegepast. Gewasbeschermingsmiddelen mogen alleen op de markt komen als zij veilig te gebruiken zijn. Het middel mag niet schadelijk zijn voor mens, dier en milieu bij gebruik volgens het wettelijk gebruiksvoorschrift.

Mts. Joling is een bedrijf wat zich probeert te ontwikkelen. Bollen worden geteeld met gebruik van bestrijdingsmiddelen. Biologische bollenteelt wordt nog nergens grootschalig toegepast.